აფთერ ეფექტი-After Effects

აკადემია "NB"  გთავაზობთ ტელე-მემონტაჟის კურსებს.


ეს პროგრამები განკუთვნილია იმ მსმენელთათვის, ვისაც სურს დასაქმდნენ ტელევიზიებში, სარეკლამო სააგენტოებში, ციფრული ტექნოლოგიებით მომუშავე სტუდიებში ან ნებისმიერ სხვა ორგანიზაციებში, რომლებიც დაკავებულია სარეკლამო და მედია ტექნოლოგიებით.

სწავლება მიმდინარეობს მოქმედ  სარეკლამო სტუდიაში. რაც გარანტიაა იმისა, რომ თქვენ რეალურად ღებულობთ არა მარტო თეორიულ ცოდნას, არამედ პრაქტიკულ გამოცდილებასაც.


Adobe After Effects CC


 • ინტერფეისი, გაცნობითი პროექტი (პროგრამაში ნავიგაცია);
 • პროექტის, კომპოზიციის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
 • მასალის იმპორტი და ორგანიზება პროექტის ფანჯარაში.
 • მასალის ფანჯარა (Footage Window), ფენების ფანჯარა (Layer Window).
 • ვიდეოფაილებთან მუშაობა.
 • ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე, სტეკინგი (თანმიმდევრობა), ფენების თვისებები. (Layer Properties).
 • ტაიმლაინი. ანიმაცია, ინტერპოლაცია (Keyframing).
 • შუალედური ანიმაცია და მისი სხვადასხვაობა (Linear, Bezier, Roving).
 • ანიმაცია გრაფიკულ რედაქტორში (Graph Editor)
 • პრეკომპოზიცია და ნესტინგი.
 • ფერების კორექცია, მარეგულირებული ფენა (Adjustment Layer).
 • ეფექტების გამოყენება და აწყობა.
 • ეფექტური მუშაობა კლავიატურით (Keyboard Shortcuts).
 • მასკები და ფორმის ფენები (Shape Layers).
 • მულტიპლიკაცია (Puppet Tool).
 • ხატვა After Effects-ში.
 • სამგანზომილებიან სივრცეში მუშაობა (3D).
 • კამერა და შუქი.
 • სტაბილიზაცია, ტრეკინგი და როტოსკოპინგი.
 • კომპოზიტინგი და ამოჭრა (Keying).
 • ხმასთან მუშაობა.
 • Time Remap (შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი).
 • ინტეგრაცია სხვა პროგრამებთან.
 • შვილობილი ფენები და სკრიპტები (Parenting and Expressions).
 • რენდერი და კომპრესია.


პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება: გადაცემებში, ტიხრებსა და გადაცემის ქუდებში, კლიპებსა და სარეკლამო რგოლებში გადაღებული მასალის დახარისხება "Adobe After Effects"-ის გამოყენებით, მონტაჟი, ტექსტუალური და ვიზუალური მასალის სინქრონიზაცია, რთული სპეცეფექტების გამოყენება და ვიდეო გამოსახულების სინქრონიზაცია; კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლის შექმნა, ამ პროდუქციის მხატვრული პროექტირება და გაფორმება, გადაღებული მასალის რამოდენიმე ვიდეო ეპიზოდის ერთმანეთში შერწყმას და სხვა.

კურსის ბოლოს გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

კურსის ხანგრძლივობა: თვე ნახევარი. 18 გაკვეთილი. კვირაში სამჯერ.

კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად შეადგენს 350 ლარს.

მიღება წარმოებს წინასწარი რეგისტრაციით.

Adobe Premier pro CC

Adobe Premier pro CC  პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელს ეცოდინება: გადაღებული მასალის დახარისხება, მონტაჟი, არჩეული კადრების რედაქტირება, ეფექტების დადება, ხმის და გამოსახულების სინქრონიზაცია, კომპიუტერული და ციფრული ტექნოლოგიებით ფილმის, კლიპის და სარეკლამო რგოლების შექმნა და მათი მხატვრული გაფორმება.


 • ინტერფეისის მიმოხილვა, მედიაბრაუზერი.
 • პროექტის, პროგრამის, ეფექტების და სხვა ფანჯრები.
 • მეტადატა (ინფორმაცია ფაილებზე), ტექსტის ანალიზატორი.
 • მასალების შემოტანა კომპიუტერში, ტაიმკოდი, მასალის იმპორტი.
 • ფაილების განთავსება ტაიმლაინზე
 • ტაიმლაინი და მონტაჟი.
 • სამონტაჟო ინსტრუმენტების გამოყენება.
 • ტრანზაქციების დამატება და აწყობა.
 • ტიტრების რედაქტორი.
 • ეფექტების დამატება და აწყობა.
 • კომპოზიტინგი და ანიმაცია.
 • ხმასთან მუშაობა.
 • მრავალკამერიანი მონტაჟი.
 • კადრის შენელება, აჩქარება, უკუსვლა, სტოპკადრი.
 • მედიალინკი. სხვა პროგრამების გამოყენება პრემიერში.
 • პროექტის ექსპორტი.
 • პროექტის DVD დისკზე გამოტანა. (Adobe Encore)


მეცადინეობის დროს მსმენელებს ექნებათ პრაქტიკული სავარჯიშოები, რომლებიც შედგენილია "Adobe Premier Pro"-ს ამერიკელი სპეციალისტების სასწავლო კურსის მიხედვით. კურსს ხელმძღვანელობს სახელმწიფო უნივერსისტეტის ტელე-რადიო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ზაზა ჩხეტიანი. წარმატებული სტუდენტები სტაჟირებას გაივლიან და პრაქტიკულ მონაწილეობას მიიღებენ სარეკლამო რგოლების, ტიხრების დამზადებასა და ფილმების მონტაჟსა და გახმოვანებაში.

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

კურსის ხანგრძლივობაა 12 საათი.

კურსის ღირებულება 300 ლარი.

მისამართი: თბილისი, თავისუფლების მოედანი, სულხან საბას ქ. 1/5 (ეროვნული ბანკის გვერდით)

ტელეფონები: 2 728787;   593 737043;   

ელფოსტა: birchadze12@gmail.com.

გადმოწერე სილაბუსი - აფთერ ეფექტი-After Effects
1