პირველადი გადაუდბელი დახმარება

~ NB~ აკადემია  გთავაზობთ პირველად სამედიცინო გადაუდებელი დახმარების კურსებს.


კურსი გათვლილია : მანდატურებისათვის, ექიმებისთვის, ექთნებისთვის, სამხედროებისთვის, საპატრულო სამსახურის თანამშრომლებისთვის, სახანძრო, სამაშველო და დაცვის თანამშრომლებისთვის, პედაგოგებისთვის, ძიძა-აღმზრდელებისთვის, მომვლელებისთვის; სასჯელაღსრულების სფეროს ზედამხედველებისთვის, ასევე რეზიდენტებისთვის.

კურსის თემატიკა: 

 • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ისტორია
 • პირველადი დახმარების მიზანი და პრიორიტეტები
 • დაზარალებულისა და მაშველის უსაფრთხოება
 • გარემოს უსაფრთხოება
 • მაშველის უსაფრთხოება
 • უსაფრთხოების სტანდარტები
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია მოზრდილებში (1 მაშველი)
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია მოზრდილებში (2 მაშველი)
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია ბავშვებში (1 მაშველი)
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია ბავშვებში (2 მაშველი)
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია ჩვილებში (1 მაშველი)
 • გულ-ფილტვის რეანიმაცია ჩვილებში (2 მაშველი)
 • გადაუდებელი დახმარება უცხო სხეულით სასუნთქი გზების ობსტრუქციის დროს
 • ტრავმები. კლასიფიკაცია
 • სისხლდენა. კლასიფიკაცია. სისხლდენის გაჩერების მეთოდები
 • შოკი. კლასიფიკაცია. მკურნალობა
 • ჰიპერ და ჰიპოტერმია
 • დამწვრობა. კლასიფიკაცია. მკურნალობა
 • მოყინვა
 • დახჩობა და მასთან არსებული მდგომარეობები
 • ანაფილაქსია


კურსის მსვლელობისას ნაჩვენები იქნება ვიდეოკლიპები,


კურსის დამთავრების შემდეგ  გაიცემა  ორენოვანი სერთიფიკატი.

მიღება წინასწარი რეგისტრაციით.


კურსის ხანგრძლივობა:  1 თვე, კვირაში 3-ჯერ, სულ 12 საათი.

კურსის ღირებულება:  ჯგუფში (2-4კაცი)- 250 ლარი. ინდივიდუალურად 400 ლარი.


კურს უძღვება  ასისტენტ - პროფესორი, ამერიკის გულის ასოციაციის წევრი ბორის ოსიპიანი.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272-87-87; 593 73-70-43; 214-66-43;

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი:www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge


გადმოწერე სილაბუსი - პირველადი გადაუდბელი დახმარება
1