გაძლიერებული ექსელი

~ NB~ აკადემია  გთავაზობთ გაძლიერებული  Excel-ის კურსებს.


კურსი გათთვლილია მათთვის ვისაც სურს ექსელის სიღრმისეულად შესწავლა.

კურსი განკუთვნილია ბუღალტრებისთვის, საბანკო სფეროს წარმომადგენლებისთვის, გაყიდვების და ფინანსური მენეჯერებისთვის, საწყობის და დისტრიბუციის მენეჯერებისთვის - მათთვის, ვისაც რიცხვითი მონაცემების აღწერა, კონტროლი და ანალიზი ეხებათ; ეკონომისტებისთვის და სხვა.

აღნიშნულ კურსზე მიიღებიან  მხოლდ ის მსმენელები, რომლების ფლობენ ექსელს საბაზისო დონეზე ! ! !


საბაზისო დონე- Basic Level

 • კურსი განკუთვნილია იმ მსმენელეისთვის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან. კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:
 • ექსელის ინტერფეისის შესწავლა: ფორმატირების პანელი.
 • ცხრილების აგება და ფორმატირება.
 • მონაცემთა შეყვანა, ფორმულების შედგენა და მათი რედაქტირება.
 • დოკუმენტის გვერდებზე სახელების დარქმევა; სამუშაო გვერდების კოპირება და გადატანა; 
 • ავტო სიების შექმნა, ავტომატური შევსება.
 • მონაცემთა ასლის აღება და გადატანა Paste Special;
 • უჯრის მოდიფიკაცია, კომენტარის ჩასმა.
 • სვეტებთან და სტრიქონებთან მუშაობა;  მათზე სახელების დარქმევა და გამოყენება
 • დახარისხება, Sort-ღილაკი . მარტივი
 • ფილტრაცია, Filter-ღილაკი, მარტივი.
 • Auto Sum-ის ფუნქციების განხილვა. Sum; Average; Max; Min; Count.
 • დიაგრამების აგება; მარტივი დიაგრამების აგება, დიაგრამების მოდიფიცირება; დიაგრამების ბეჭდვა; ილუსტრაციები.
 • დოკუმენტის ამოსაბეჭდად მომზადება; Page Setup ფუნქციების მიმოხილვა, Page Break Preview. ბეჭდვის პარამეტრების დაყენება და გაცნობა.
 • დოკუმენტის დაცვა, პაროლის დაყენება, კოდირება.


პროგრამის ხანგრძლივობა: შეადგენს: 4 ლექციას.  

კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 150ლარი; ჯგუფში(2-3კაცი) 120ლარი - ერთი მსმენელისთვის


II დონე: Advanced  Level:


კურსი გათვლილია მათთვის ვისაც უწევს დიდი მოცულობის სამუშაო ბაზებთან,  ბევრ სამუშაო გვერდთან ან / სამუშაო წიგნთან მუშაობა. 

ფუნქციების შესწავლა კატეგორიების მიხედვით:

 • ლოგიკური ფუნქციები:  IF; ორმაგი IF; AND; OR; IFEROR;  NOT; ლოგიკური ფუნქციების ჩაშენება ერთმანეთში. Name Manager -ის გამოყენება, ფორმულაში Name-გამოყენება;
 • სტატისტიკური ფუნქციები: Count if; Count IFs; Countblanc, count A; Count namber; larg, smoll; averageif. ; averageifs. Mediana.  mode. Cleing;  Floor.
 • თარიღის ფუნქციები: Date ; Datevalue; Day; Days; Day360; Edate; Eomonth; Hour; Isoweeknum; Minute; Month; Networkdays;  Networkdays. IntL; Now;  Time; Today; Weekday; Weeknum; Workday; Workday. Intl; Year; Yearfrac.
 • მათემატიკური  ფუნქციები: Sumif; Sumifs; Power; Int; Round; Roundup; Rounddown; Celing; Floor; Producte; Sumproduct; Mod; Rand; Randbeetwin; Subtotal.
 • ფინანსური ფუნქციები: PMT; IPMT; PPMT; NPER: PV; FV; სესხის გრაფიკების აგება. ანაბრების გაანგარიშება.
 • ტექსტური ფუნქციები: Len; Left; Right; Mid; Upper; Proper; Lower; Find; Concatenate; Code; Char; Replace; Subtitute; Search; Trim.
 • Condishenal Formating - პირობითი ფორმატირება ფორმულების ჩაშენებით.
 • Data Validation- უჯრის ჩამოსაშლელი სიების შექმნა, მათთვის კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად.
 • Sort (Advanced)- სიის დახარისხება დონეების მიხედვით.
 • Advanced-Filter-გაძლიერებული ფილტრაცია.
 • მონაცემთა ბაზების მიბმა ერთმანეთთან: Vlookup; Hlookup; Loocop; Match; Index; Column; Row
 • მონაცემთა ბაზებთან (Database) სამუშაო ფუნქციები


კურსის ხანგრძლივობა: 10 გაკვეთილი. მეცადინეობა მიმდინარეობს როგორც ინდივიდუალურად, ისე 3-5 კაციან ჯგუფში. 

კურსის ღირებულება: ინდივიდუალურად 350 ლარი; ჯგუფში(2-3კაცი) 300ლარი - ერთი მსმენელისთვის


თითოეული ფუნქცია განხილული იქნება პრაქტიკულ მაგალითზე. მსმენელს, ასევე გადაეცემა განვლილ საკითხებზე თეორიული მასალა და ვიდეო გაკვეთილები.


ყოველი გაკვეთილის შემდგომ მსმენელს ელექტრონული ფორმით მიეცემა  რამდენიმე დავალება, რომელიც  აუცილებლად უნდა შეასრულოს, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცრი კონტროლი . 


კურს უძღვება: ნათია ბირჩაძე


კურსის გავლის შემდეგ გექნებათ აბსოლუტურად სრული ცოდნა ექსელის უმაღლესი დონის ფუნქციებზე.


კურსის დასრულების შემდეგ, ტესტირების საფუძველზე  გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი


გაითვალისწინეთ: თავიანთი კადრების გადამზადება გვანდეს ისეთმა კომპანიებმა, როგორიცაა: "Rompetrol Energie", "ჯიპისი"-ის სააფთიაქო ქსელი, სს "ნიკორა", საქართველოს ლატარიის კომპანია, საქართველოს ბანკი, სასტუმრო "Radisson BLU", "Silknet", საქართველოს ელექტრო სისტემა; Evropa Beet  და, ასევე, სხვა მრავალი კერძო პირი.

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსმენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე, ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზებული პროგრამა.


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან-საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 2  72-87-87,  593 73 70 43 

ელფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი: http://www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.ge


გადმოწერე სილაბუსი - გაძლიერებული ექსელი
1