ილუსტრატორის კურსი

~ NB~ აკადემია  გთავაზობთ  Adobe Illustrator -ის კურსებს.


კურსის მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები:  

კურსზე მსმენელები შეისწავლიან Adobe Illustrator–ის ძირითად მახასიათებლებს და ფუნქციებს. ისინი შეისწავლიან იმ ფუნდამენტურ უნარ-ჩვევებს, რომელსაც გრაფიკის დიზაინერები იყენებენ როგორც საბეჭდი, ასევე ვებ ნამუშევრების შესაქმნელად. კურსის მიზანია ასწავლოს მსმენელებს ბანერების, კლიპების, სარეკლამო მასალების და ა.შ. დამზადება როგორც შიდა, ასევე კომერციული გამოყენებისთვის. 


კურსის სტრუქტურა და შინაარსი:

 • სამუშაო სივრცის გაცნობა: Adobe Illustrator -ის ინტერფეისი, ინსტრუმენტების მთავარი პანელი, დოკუმენტების შექმნა /გახსნა, დოკუმენტების შენახვა, მენიუს პანელის გამოყენება.
 • მარტივ ობიექტებზე მუშაობა: ინსტრუმენტი ”კალამის” გამოყენება, Line Segment ინსტრუმენტით მუშაობა, Rectangle ინსტრუმენტით მუშოაბა, Eraser, Scissors და Knife ინსტრუმენტებით მუშაობა, მასშტაბის ცვლილება, ობიექტის მოტრიალება, სხვადასხვა სისქის კონტურების ხატვა,
 • Paintbrush ინსტრუმენტით მუშოაბა, ხატვა Pencil ინსტრუმენტის საშუალებით, 
 • ობიექტების გამოყოფა, ხატვა Blob Brush ინსტრუმენტის საშუალებით. 
 • Pathfinder პალიტრით მუშაობა, Align პალიტრით მუშაობა, 
 • Transform პალიტრით მუშაობა, Intersect და Exclude ოპერაციები, Divide ინსტრუმენტით მუშაობა, ფორმების ცვლილება Reshape ინსტრუმენტის საშუალებით, Rasterize ბრძანების გამოყენება, ინსტრუმენტით Shape Builder მუშაობა, გამოსახულების ტრასირება.
 • ტექსტის ობიექტებზე და დიაგრამებზე მუშაობა: ტექსტის ინსტრუმენტით მუშაობა, ფილტრების გამოყენება ტექსტზე, ტექსტის  ტრანსფორმირება ვექტორულ ობიექტებში, 
 • გრაფიკების და დიაგრამების შექმნა.
 • Brush (ფუნჯი) ინსტრუმენტი: ფუნჯების პანელის გამოყენება, ფუნჯების ტიპების აღწერა, ახალი ფუნჯების შექმნა, ახალი ორნამენტების შექმნა.
 • ჩასხმის ინსტრუმენტების გამოყენება: გრადიენტის ჩასხმის შექმნა, გრადიენტის ბადეები, გამჭვირვალობა, ნიღბები.
 • ეფექტების გამოყენება: 3D ობიექტებზე მუშაობა: Exstrude & Bevel, Revolve, Rotate.
 • სიმბოლოები და სტილები: სიმბოლოების ბიბლიოთეკა, სიმბოლოების შექმნა.
 • ხაზვა პერსპექტივაში: პერსპექტივის ბადეს გამოყენება, 1,2 და 3 წერთილოვანი ხაზობრივი პერსპექტივა, რეალისტური გამოსახულების შექმნა პერსპექტივაში.
 • არსებული დოკუმენტის ტრასფორმაცია სხვადასხვა გრაფიკულ ფოტმატში:
 • დოკუმენტის ექსპორტირება Adobe-ის სხვა პროგრამებში, Illustrator-ის ფაილების შეტანა Photoshop და  InDesign-ში
 • მომზადება ბეჭდვისათვის: CMYK და RGB რეჟიმები,EPS და Adobe PDF ფორმატში შენახვა.კურს  უძღვება: თორნიკე თამაზაშვილი


პროგრამის შესწავლის შემდეგ მსმენელი შეძლებს: 

თავისუფალი ხატვის ინსტრუმენტებით მუშაობას, გრაფიკული გამოსახულებების შექმნას და რედაქტირებას, სარეკლამო პროდუქციის გაფორმებას,

გამოსახულებების მომზადებას ბეჭდვისათვის და Web–ისთვის. 


კურსის დამთავრების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

ჩაწერა წინასწარი რეგისტრაციით.

კურსის ხანგრძლივობა: 10 გაკვეთილი. 

ღირებულება: 600 ლარი ინდივიდუალურად. ჯგუფში 500 ლ


მისამართი: თბილისი. თავისუფლების მოედანი. სულხან-საბასქ.1/5. ეროვნული ბანკის გვერდით.

ტელეფონები: 272-87-87, 214-66-43; 593 73 70 43 

ელ-ფოსტა: info@nbacademy.ge

ვებ-გვერდი: http://www.nbacademy.ge

სკაიპი: nbcenter.

გადმოწერე სილაბუსი - ილუსტრატორის კურსი
1